ES projektai

E. pardavimo sandorių sudarymo bei produktų konfigūravimo ir vizualizacijos sprendimų diegimas

UAB „IC Baltic“ įgyvendina projektą pagal pažangos priemonę „Skatinti įmones skaitmenizuotis“, kurio tikslas - sukurti ir įdiegti e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimą, skirtą įmonės produktams ir paslaugoms bei sukurti ir įdiegti produktų ir paslaugų vizualizavimo sprendimą

Projektas prisidės prie įmonės veiklos skaitmenizavimo ir jos konkurencingumo didinimo.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pavadinimas: „E. pardavimo sandorių sudarymo bei produktų konfigūravimo ir vizualizacijos sprendimų diegimas UAB „IC Baltic“;

Projekto vykdytojas: UAB „IC Baltic“;

Projekto vykdymo pradžia: 2024-06-07;

Projekto vykdymo pabaiga: 2025-06-07;

Bendras projekto biudžetas: 92 544,30 EUR, iš kurių Europos Sąjungos finansuojama dalis sudaro 46 272,15 EUR.