HELSO PREKIŲ ŽENKLO KEITIMAS

LEGENDA
DARBUOTOJŲ INFORMAVIMAS
KLIENTŲ INFORMAVIMAS

UŽDUOTIS

Pasikeitus UAB „SLO Lithuania“ akcininkų struktūrai, susiformavo poreikis keisti prekių ženklą. Užduotis buvo tinkamai ir intensyviai informuoti klientus apie pokytį ir įtvirtinti naują prekių ženklą.

PRIEMONĖS

Sudarytas suinteresuotų šalių žemėlapis.
Paruošta pokyčio legenda.
Parengtas informavimo planas ir turinys (renginys darbuotojams, temos inicijavimas medijoje, pranešimas, pristatymo renginys klientams, retargetingas).

REZULTATAS

Tinkamai informuoti darbuotojai įsitraukė į pokyčio komunikavimą klientams.
5 pokyčio paminėjimai Lietuvos žiniasklaidoje (TOP 3 portaluose, Verslo žiniose).
Renginys pritraukė apie 200 klientų.
Mūsų darbai

Mūsų darbai

Strategijos

KRIZIŲ VALDYMAS IR PREVENCIJA

UAB „Virginijus ir Ko“ – atliekų tvarkymo ir perdirbimo veiklą...
Ryšiai su visuomene

KRITIŠKAS KASDIENIŲ ĮPROČIŲ ĮVERTINIMAS, SIEKIANT TVARUMO

Viena iš pakuočių tvarkymo organizacijų įgyvendino gamintojų atsakomybės principą. Rinkoje...
Ryšiai su visuomene

EDUKACIJA APIE ATSAKINGĄ VARTOJIMĄ IR ELEKTRONIKOS ATLIEKŲ ŠALINIMĄ

Elektronikos platintojų asociacija (EPA) organizuoja elektronikos atliekų surinkimą šalyje. Siekdama...